Doormelden alarm

Het cameratoezicht vindt plaats in de Video Service Centrale van Securitas. Dit brengt enkele voordelen met zich mee waarmee u nog meer kunt halen uit uw deelname aan de collectieve camerabeveiliging.

De meeste bedrijven hebben een alarmsysteem dat de meldingen (inbraak, brand, sabotage, etc.) doorgeeft aan een particuliere alarmcentrale (PAC) en een aantal bedrijven hebben zelf een aantal camera’s geplaatst op eigen terrein. Het is nu mogelijk om de meldingen en de ‘eigen camera’s’ te verbinden met Securitas Monitoring Center. Securitas biedt u daarnaast een kosteloze security scan aan om de beveiliging van uw pand te schouwen.

Door middel van verzending van onderstaand bericht aan uw PAC, zorgt Securitas ervoor dat de camera’s van de collectieve alarmbeveiliging en de kentekencamera’s actief meekijken als er bij uw bedrijf een beveiligingsalarm afgaat dat doorgemeld wordt aan uw PAC. U dient echter wel zelf uw PAC opdracht te geven om contact op te nemen met Securitas Monitoring Center.

***
Bericht om door te zenden naar uw PAC (u dient zelf uw gegevens in te vullen):

Hierbij wil ik, “de heer/mevrouw ___________________________________.”,
van “____________________________________________________________ (naam bedrijf)”,
gevestigd te “____________________________________________________ (straat, postcode, woonplaats”),
uw meldkamer opdracht geven om bij een inbraak-, brand- en/of sabotagemelding of een door ons bedrijf gewenste assistentie ook onmiddellijk de Video Service Centrale van Securitas te informeren tussen de volgende tijden:

Maandag 21.30 – 06.00 uur
Dinsdag 21.30 – 06.00 uur
Woensdag 21.30 – 06.00 uur
Donderdag 21.30 – 06.00 uur
Vrijdag 21.30 – 06.00 uur
Zaterdag 21.30 – 06.00 uur
Zon- en feestdagen: 21.30 – 06.00 uur

De Video Service Centrale zorgt er dan namelijk voor dat – voor zover mogelijk – de camera’s van de collectieve alarmbeveiliging en de kentekencamera’s op bedrijventerrein ___________________________________ actief meekijken in het betreffende gebied.

Voor het verkrijgen van het telefoonnummer waarop uw meldkamer de meldingen kunt doen, zouden wij graag zien dat u een mail stuurt naar meldkamer@securitas.nl met als onderwerp ‘telefoonnummer doormelding alarm Vitaal beveiliging Schijndel/Veghel*’ met daarin de naam en het adres van het bedrijf dat het betreft en de contactgegevens van uw PAC. Vervolgens zal een terugkoppeling vanuit Securitas plaatsvinden waarna tevens de code uitgewisseld wordt.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

De heer/mevrouw: ____________________________________________________________
Naam bedrijf: _________________________________________________________________
Adres: _______________________________________________________________________
Postcode en woonplaats _______________________________________________________
Telefoonnummer: _____________________________________________________________
e-mailadres: __________________________________________________________________