Terrorismebestrijding

Door de aanslagen van de afgelopen jaren in Europa staat het onderwerp jihadisme en radicalisering volop in de aandacht. Landelijk en regionaal volgen ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op en er wordt intensief gewerkt aan alertheid en een doelmatige en doelgerichte integrale aanpak van de (dreiging) van terrorisme.

De Handreiking terrorismebestrijding voor bedrijven is verschenen omdat er steeds meer vraag is over hoe om te gaan met ‘’dreigingen’’.
Doel van de handreiking is:
• inzicht geven in potentiële terroristische dreigingen voor bedrijven;
• inzicht geven in de organisatie en het beleid van terrorismebestrijding door de overheid;
• inzicht bieden in de bijdrage die bedrijven kunnen leveren aan terrorismebestrijding;
• inzicht bieden in waar bedrijven terecht kunnen met signalen en vragen

En dan vooral het laatste, mocht men signalen oppikken van eventuele terrorisme/radicalisering of Jihadisme. Dan graag direct melden.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het werkatelier Integrale Veiligheid van de gemeente Meierijstad, tel 14 0413 of via veiligheid@meierijstad.nl