Brandweer in de werkgroep KVO

In de Veiligheidsregio Brabant Noord nemen de verschillende hulpdiensten veel initiatieven om de veiligheid van onze inwoners te vergroten. Wij doen dit samen met onze inwoners, bedrijven en instellingen. Zo draaien in onze veiligheidsregio op dit moment meerdere KVO trajecten. KVO staat voor Keurmerk Veilig Ondernemen. Dit keurmerk verbetert op een gestructureerde manier de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen. Duurzame samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer staat hierbij centraal.

Het Keurmerk Veilig Ondernemen van de Verenigde Industrieterreinen is zo’n duurzaam netwerk. Uw contactpersonen voor de brandweer zijn Hans van der Heijden (Erp en Veghel) en Marcel van Gerwen (Sint-Oedenrode en Schijndel). Ze nemen u mee in drie actuele onderwerpen:

Buitenopslag
Brandstichting is helaas vaak de oorzaak van branden op bedrijventerreinen. Bij onze laatste schouw van de bedrijventerreinen viel het op dat er op ieder bedrijventerrein wel sprake is van buitenopslag van brandbare goederen (pallets, banden, afval etc.). Vaak te dicht bij muren en voor uitgangen en makkelijk bereikbaar vanaf de weg. Op een aantal locaties zagen wij ook trailers dicht langs muren staan.

  • Beperk de opslag hoeveelheid (zijn bijv. pallets niet meer nodig, voer deze dan direct af).
  • Plaats opslag zo ver mogelijk van gebouwen af.
  • Plaats opslag niet te dicht tegen de erfafscheiding waardoor deze makkelijk in brand te steken is vanaf de openbare weg of het naastgelegen perceel.

Bedrijfshulpverlening
Vanuit de arbeidsomstandighedenwet moeten bedrijven maatregelen nemen ter bescherming van  hun medewerkers en bezoekers. Veel van deze maatregelen hebben betrekking op brandveiligheid.

  • Breng door middel van een RI&E – Risico Inventarisatie en Evaluatie in beeld wat de (brand)risico’s zijn voor uw bedrijf
  • Zet een goede bedrijfshulpverleningsorganisatie op. Mocht er iets gebeuren dan maakt dit echt verschil. Een BHV-er/ bedrijfsdeskundige kan er voor zorgen dat de brandweer sneller en beter geïnformeerd aan het bestrijden van het incident kan beginnen

Bij een recente brand is weer duidelijk geworden dat een goede BHV organisatie het verschil kan maken. In dit geval was er sprake van een brand in een installatie met bepaalde veiligheidsvoorzieningen. De BHV-er kon ons direct vertellen dat het pand ontruimd was, wat de gevaren van de installatie waren en hoe we het best bij de brand konden komen. Was deze BHV-er er niet geweest dan had het ons tijd gekost om antwoord op deze vragen te vinden voordat we konden aanvangen met het blussen van de brand. Mijn oproep: investeer in een eigen BHV organisatie met bijbehorende plannen. Dit kan echt het verschil maken.

Preventie
Naast directe schade aan opstallen en inventaris, leveren branden veel ellende op. Denk aan het langdurig stil liggen van het productieproces, maar ook faillissement na brand komt helaas regelmatig voor. Daarom gaat de brandweer graag preventief te werk: hoe kunnen we brand voorkomen of de kans op brand in ieder geval zo klein mogelijk houden? En hoe kunnen we ongevallen bij brand voorkomen of beperken?

Wij voeren de nodige controles uit op naleving van de regels maar geven u nog liever tips en advies.
Vragen? Neem gerust contact op via: risicobeheersing@brwbn.nl.