Sint-Oedenrode

Bedrijventerreinen Nijnsel en de Kampen in Sint-Oedenrode hebben het Keurmerk Veilig Ondernemen Continue Samenwerken behaald en zijn sinds mei 2021 opnieuw gehercertificeerd en hebben zo dus het Keurmerk behouden. Dit Keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar wordt samengewerkt om de veiligheid te verbeteren. Een belangrijke voorwaarde in het proces om een KVO-B-certificaat te behalen is dat Rooise ondernemers samen met gemeente, politie en brandweer afspraken maken om overlast, criminaliteit, onderhoud en beheer aan te pakken. Dit levert een veiligere omgeving op met als resultaat een groter gevoel van veiligheid en minder schade. Daar profiteert iedereen van. Omdat op deze bedrijventerreinen collectieve camerabeveiliging aanwezig is, kan zelfs het voordeel oplopen tot 15% voor de bedrijven die zijn aangesloten bij de collectieve beveiliging. Dit dient u zelf na te vragen bij uw verzekeringscontactpersoon. Voor informatie kijk op deze website bij beveiliging of vraag uw verzekeringscontactpersoon.

De schade die het bedrijfsleven jaarlijks lijdt door criminaliteit en onveiligheid wordt door deze en andere maatregelen fors verminderd. Het KVO-B heeft direct effect op het veiligheidsgevoel van ondernemers, medewerkers, toeleveranciers én bezoekers. Maar ook is er vaak een structurele verbetering van de samenwerking tussen ondernemers en andere partijen te zien.

Om tot deze certificering te komen wordt via de enquête en een schouw over het bedrijventerrein door de werkgroep een gezamenlijk Plan van Aanpak gemaakt.

De certificering wordt bekrachtigd met de uitreiking van een certrtificaat. Om deze certificering te behouden komt de werkgroep nu zeker 2 maal per jaar bijelkaar. In dit overleg worden ook incidentencijfers van gemeente, brandweer en politie van Nijnsel & De Kampen besproken en wordt er geschouwd.
Zo wordt er door de werkgroep gewerkt aan de continuering van het bedrijventerrein.