Veghel-Erp

De bedrijventerreinen De Amert, De Dubbelen, Doornhoek in Veghel én Molenakker in Erp hebben het Keurmerk Veilig Ondernemen Continue Samenwerken in december 2019 opnieuw behaald en dus de KVO-gecertificering behouden. Dit Keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar wordt samengewerkt om de veiligheid te verbeteren. Een belangrijke voorwaarde in het proces om een KVO-B-certificaat te behalen is dat ondernemers samen met gemeente, politie, brandweer en beveiliger afspraken maken om overlast, criminaliteit, onderhoud en beheer aan te pakken. Dit levert een veiligere omgeving op met als resultaat een groter gevoel van veiligheid en minder schade. Daar profiteert iedereen van.

Voor alle deze bedrijventerreinen kan voor de verzekeringspremie een korting verkregen worden door de behaalde KVO-certificering. Voor Veghel betekend het dat uw bedrijf aangesloten dient te zijn bij de collectieve beveiliging. Voor de Erpse bedrijven geldt dit voor ondernemersverenigingsleden.

Voor informatie kijk op deze website bij beveiliging of vraag uw verzekeringscontactpersoon.

De schade die het bedrijfsleven jaarlijks lijdt door criminaliteit en onveiligheid wordt door deze en andere maatregelen fors verminderd. Het KVO-B heeft direct effect op het veiligheidsgevoel van ondernemers, medewerkers, toeleveranciers én bezoekers. Maar ook is er vaak een structurele verbetering van de samenwerking tussen ondernemers en andere partijen te zien.

De certificering wordt na een audit bekrachtigd met de ondertekening van het convenant en de uitreiking van een certificaat.

Om deze certificering te behouden komt de werkgroep zeker 3 maal per jaar bijelkaar. In dit overleg worden naast het Plan van Aanpak, incidentencijfers van Gemeente, Brandweer en Politie ook de ingevulde enquête én schouwen besproken. Zo kan er door de werkgroep worden gewerkt aan de continuering van de bedrijventerreinen.