BIZ Duin – Schijndel

Een BIZ is een afgebakend gebied (een bedrijventerrein) waar ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Hiervoor wordt een heffing ingesteld voor alle ondernemers in die BIZ. Activiteiten die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid en veiligheid van die BIZ kunnen hiermee worden uitgevoerd.