Collectieve beveiliging

Collectieve aanpak
Het creëren van een veilige bedrijfsomgeving door de collectieve aanpak en overleg tussen bedrijfsleven, politie, gemeente, brandweer en de beveiliger. De bedrijventerreinen De Dubbelen (in 2005), De Amert (2011), Doornhoek (2014), Duin (2015), Rooiseheide (2015), Nijnsel en De Kampen is collectieve beveiliging gerealiseerd. De terreinen zijn voorzien van een up-to-date camerabeveiliging, kentekenregistratiesysteem, surveillance en/of  afsluitingen door middel van o.a. slagbomen. 

Het aantal inbraken, diefstallen en overlastsituaties is na realisatie sterk afgenomen. Alle ondernemers, medewerkers en toeleveranciers en bezoekers op het bedrijventerrein profiteren van deze verbeterde en veiligere bedrijfsomgeving.

KVO – Keurmerk Veilig Ondernemen
Bovendien zijn de bedrijventerreinen ‘De Dubbelen, De Amert, Doornhoek en Molenakker’, ‘Duin e.o. en Rooiseheide’, ‘Nijnsel en De Kampen’ alle voor zien van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). In het KVO maken ondernemers samen met gemeente, politie en brandweer en eventuele andere partijen afspraken om overlast, criminaliteit, onderhoud en beheer op het bedrijventerrein aan te pakken. Zo is er o.a. voor gezorgd dat sluiproutes adequaat zijn afgesloten en de uitstraling van de bedrijfsterreinen beter en veiliger is geworden.

Voordeel
Nadat het Keurmerk Veilig Ondernemen voor de bedrijventerreinen is behaald, de camerabeveiliging is gerealiseerd en de beelden worden uitgelezen, kan door deelnemende bedrijven bij diverse verzekeraars een fikse korting worden verkregen. Het betreft een korting op de verzekeringen voor gebouwen en bedrijfsmiddelen (inventaris en voorraad). Voor bedrijventerreinen met een collectieve camerabeveiliging kan het voordeel oplopen tot 15%. Voor bedrijventerreinen waar geen collectieve camerabeveiliging aanwezig is kan een korting verkregen worden tot 10% voor ondernemersverenigingsleden.

De deelnamekosten worden hierdoor voor veel bedrijven dan ook sterk verminderd en in sommige gevallen is de korting hoger dan de deelnamekosten aan de collectieve beveiliging. Dit kan u dus èn een veiligere bedrijfsomgeving èn een kostenbesparing opleveren.

Hartveilig 
Vanaf 2021 zijn ook alle bedrijventerreinen in de gemeente ‘hartveilig’. Binnen een straal van 500 meter is altijd een 24/7, werkende en openbaar toegankelijke AED beschikbaar: goed voor de veiligheid van personeel, klanten, collega-ondernemers en passanten.

Deelname
De kosten zijn afhankelijk van de deelnamecategorie waarin uw bedrijf wordt ingedeeld. Deze wordt bepaald op basis van de grootte van uw bedrijf, uw terrein, de waarde van uw goederen en het niveau van de beveiliging van uw private terrein.

Voordelen collectieve beveiliging
Wat zijn de voordelen van deelname aan de collectieve beveiliging?

  • Vermindering van de criminaliteit op de bedrijventerreinen;
  • Samen met de andere ondernemers bouwen aan een beveiligingssysteem met afsluitingen en camera’s;
  • Korting op verzekeringspremie;
  • Saamhorigheid andere ondernemers;
  • Veiligheid voor u zelf en uw medewerkers;
  • Snelle reactietijd van de beveiliger bij alarm;
  • Informatievoorziening vanuit Vitaal.

Contact
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Marjon van der Pol
via 0413-354120 of marjon@vitaalveghel.nl