Keurmerk Veilig Ondernemen / KVO

Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan ‘het ondernemen’ behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is MKB-Nederland in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie in 2005 gestart met een Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen.

In het KVO-B (Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen) maken ondernemers samen met de gemeente, politie, brandweer en eventuele andere partijen afspraken om overlast, criminaliteit, onderhoud en beheer op het bedrijventerrein aan te pakken. Het doel is ervoor te zorgen dat bedrijven zich in een veilige omgeving bevinden. In gebieden die het certificaat hebben behaald hebben ondernemers er aan gewerkt om de omgeving veilig te maken en te houden.

Het KVO-certificaat kan worden behaald als door samenwerking van de partijen (ondernemers, gemeente, politie en brandweer) kan worden aangetoond dat ze gezamenlijk effectieve en structurele maatregelen hebben getroffen om de veiligheid te waarborgen.

De bedrijventerreinen ‘De Dubbelen’, ‘De Amert’, ‘Dorshout’, ‘Doornhoek’, ‘Molenakker’, ‘Duin e.o.’, ‘Rooiseheide’, ‘Nijnsel’ en ‘De Kampen’ zijn allemaal KVO-gecertificeerd.

kvo