AED

Automatische Externe Defibrillator (AED)
is een apparaat waarmee men een of meer elektrische schokken aan het hart kan toedienen in geval van levensbedreigende hartritmestoornissen.

Door het plaatsen van AED’s verspreid over de gemeente en dus de mogelijkheid om dag en nacht binnen enkele minuten bij een AED te kunnen zijn voor hulp aan slachtoffers met een acute hartstilstand, worden de overlevingskansen flink worden vergroot.

Voor de gemeente meierijstad zijn de AED’s bekend via de overzichtskaart. Te vinden via: https://www.meierijstad.nl/aed-plattegrond  
Zo is te zien waar de dichtsbijzijnde AED zich bevind. Ook op de bedrijventerreinen zijn diverse AED’s aanwezig. 

Vanaf 2021 zorgen we via de collectieve beveiliging ook dat alle bedrijventerreinen in de gemeente ‘hartveilig’ worden en binnen een straal van 500 meter altijd een 24/7, werkende en openbaar toegankelijke AED beschikbaar is: goed voor de veiligheid van personeel, klanten, collega-ondernemers en passanten.