AED

Automatische Externe Defibrillator (AED)
is een apparaat waarmee men een of meer elektrische schokken aan het hart kan toedienen in geval van levensbedreigende hartritmestoornissen.

Door het plaatsen van AEDā€™s verspreid over de gemeente en dus de mogelijkheid om dag en nacht binnen enkele minuten bij een AED te kunnen zijn voor hulp aan slachtoffers met een acute hartstilstand, worden de overlevingskansenĀ flink worden vergroot.

Voor de gemeente meierijstad zijn de AED’s bekend via een de overzichtskaarten.
Zo is te zien waar de dichtsbijzijnde AED zich bevind. Ook op de bedrijventerreinen zijn diverse AED’s aanwezig.