Schijndel

Duin e.o. en Rooiseheide in Schijndel hebben in februari 2020 het Keurmerk Veilig Ondernemen Continue Samenwerken behaald en blijven dus gecertificeerd. Dit Keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar wordt samengewerkt om de veiligheid te verbeteren. Een belangrijke voorwaarde in het proces om een KVO-B-certificaat te behalen is dat Schijndelse ondernemers samen met gemeente, politie, brandweer en beveiliger afspraken maken om overlast, criminaliteit, onderhoud en beheer aan te pakken. Dit levert een veiligere omgeving op met als resultaat een groter gevoel van veiligheid en minder schade. Daar profiteert iedereen van. Omdat op deze bedrijventerreinen collectieve camerabeveiliging aanwezig is, kan zelfs het voordeel oplopen tot 15% voor de bedrijven die zijn aangesloten bij de collectieve beveiliging. Dit dient u zelf na te vragen bij uw verzekeringscontactpersoon. Voor informatie kijk op deze website bij beveiliging of vraag uw verzekeringscontactpersoon.

De schade die het bedrijfsleven jaarlijks lijdt door criminaliteit en onveiligheid wordt door deze en andere maatregelen fors verminderd. Het KVO-B heeft direct effect op het veiligheidsgevoel van ondernemers, medewerkers, toeleveranciers én bezoekers. Maar ook is er vaak een structurele verbetering van de samenwerking tussen ondernemers en andere partijen te zien.

De certificering wordt bekrachtigd met ondertekening van het convenant en uitreiking van een certificaat.

Om deze certificering te behouden komt de werkgroep nu zeker 2 maal per jaar bijelkaar. In dit overleg worden ook incidentencijfers van gemeente, brandweer, politie en beveiligingsorganisatie besproken. Ook wordt er met de gehele werkgroep een schouw gehouden over beide bedrijventerreinen.
Zo kan er door de werkgroep worden gewerkt aan de continuering van het bedrijventerrein.